ReklamCentra – klimatkämpar inom supereffektivitet

Energikontor Norr har för andra året i rad efterlyst Klimatkämpar från Norr. Företag från Norrbotten som genom sina produkter eller tjänster hjälper sina kunder minska sina koldioxidutsläpp eller sin energianvändning. Nu vill vi lyfta de som har utmärkt sig och sina klimatsmarta superkrafter extra mycket! Det är dags att uppmärksamma Reklamcentra i kategorin Supereffektivitet.

Reklamcentra är en norrbottnisk föregångare inom energieffektiva reklamskyltar. Deras energibesparande produkter har de senaste tre åren hjälpt kunderna att lysa upp sina budskap och samtidigt spara mycket energi! Tack vare sina effektiva superkrafter har Reklamcentra nu blivit utsedda till Klimatkämpar från Norr 2018.

Grattis! Hur känns det att få denna utmärkelse som ett bevis på era klimatinsatser?
– Tack, det är förstås jättekul! Vi har levt så länge i detta, men utan att riktigt haft tid att marknadsföra vårt hållbarhetsarbete. Vi gör istället för att prata, kan man säga, och det är förstås kul att nu få lite uppmärksamhet för det vi gör. Det räcker inte längre med att bara prata om miljö, vi måste alla ta ansvar och också faktiskt göra nåt konkret. Det är en jättestor besparing i energi och pengar som våra kunder gör, säger Roger Kurkkio, vd på Reklamcentra.

Reklamcentra grundades i Luleå 1965 och har idag sju anställda. Företaget erbjuder sina kunder anpassade och moderna exponeringslösningar. Efter flera års utveckling avseende materialval, produktionsprocesser och produktutveckling är deras mest framgångsrika produkt idag LED-skyltar som är energieffektiva och helt återvinningsbara. LED-modulerna har en livslängd över 50 000 timmar, innehåller inga gifta ämnen såsom bly eller kvicksilver och de minskar kundens elförbrukning med 80–90 % i förhållande till traditionella skyltar.

– 2008 började vi att utveckla våra unika LED-skyltar. Via partners i Stockholm fann vi en kundgrupp i matbutiker och restauranger, och det var i det allt startade. Idag har vi god täckning i landet, det är en stor efterfrågan på bra och hållbara skyltar, berättar Roger Kurkkio. Det är förstås intressant för kunderna att lyfta fram all den energi som de sparar när de använder sig av LED-skyltarna istället för traditionella motsvarigheter.
– Vi ser att jämfört med lysrör och liknande, så sparar vi med LED ungefär 80–90 % energi. Även i jämförelse med digitala skyltar är elförbrukningen lägre med våra lösningar, ungefär en femtedel. Digitala skyltar kan dessutom bli varma och då behöver butikerna ibland tillföra kyla också, vilket drar än mer energi, fortsätter Roger Kurkkio.

Enkla lösningar är ofta de bästa. Budskapet på skylten kan varieras eftersom motivet trycks på ett media som enkelt kan bytas.
– Det i sin tur förlänger livslängden på produkten eftersom exempelvis en ny ägare till en butik med våra skyltar kan behålla samma skyltar, det är bara själva det tryckta mediet som kan behöva ersättas, förklarar Roger Kurkkio. Energibesparing avser ju inte bara elen som går åt till att lysa upp skyltarna utan även materialbesparingen som blir eftersom i princip hela skylten kan återanvändas.

Reklamcentra tänker även hållbart när de levererar sina skyltar till annan ort.
– Jo, det finns ett hållbarhetstänk i både vilket emballage som används samt att vi anlitar andra för montering hos kunder utanför Luleå. Om det finns andra med kompetensen på den orten redan, är det bättre att vi samarbetar, det blir effektivt på flera sätt, inte bara klimatmässigt, menar Roger och fortsätter:
– Nästa steg är att få transporterna mer hållbara, även om det inte är något vi håller i själva så ser vi det som ett bra nästa steg i att göra hela livscykeln hållbar. Vi ligger rätt i tiden nu när vi pratar så mycket om klimatet, och vi ligger i framkant inom vår bransch rent produktmässigt.

Företaget ser sin marknad som obegränsad, men kunderna finns idag framförallt i Norden.
– Först tänkte vi bara Norrbotten, sen Sverige, men nu tänker vi större och vill hela tiden nå en bredare marknad med våra skyltar. På internationella mässor har vi insett att vår flaggprodukt är lika intressant där, vi håller en hög kvalitet och har ett intressant kundvärde, säger Roger Kurkkio.

Reklamcentra tycker att fler tillverkande företag bör se över sin tillverkning och tänka mer hållbart och att det är helt avgörande ur en konkurrenssynpunkt.
– Jag märker att vi får mycket positiv feedback för vårt hållbarhetsarbete och att kunderna mer och mer prioriterar energisnåla produkter. Fler aktörer börjar tänka på konkurrensfördelen med att kunna leverera högre kvalitet till kunden och samtidigt minska klimatavtrycken. Allt fler inser att det också handlar om ett slags ansvar, avslutar Roger Kurkkio, vd på Reklamcentra.

Kort om Reklamcentra

  • Grundades år 1965
  • Har sin tillverkning på Bergnäset i Luleå
  • Säljer världsunika och energieffektiva LED-skyltar

Läs mer på reklamcentra.se


På bild: Roger Kurkkio, ReklamCentra

Foto: Karl-William