Sustainable Business Bridge

Sustainable Business Bridge kopplar ihop företag som söker lösningar för sin hållbarhetsomställning med nya potentiella leverantörer, en matchmaking som sker via både en digital plattform och fysiska möten.

Sustainable Business Bridge finansieras I startskedet via ett EU-projekt där Energikontor Norr är projektägare och Win, Winning Innovation i Lund, samverkanspartner.

 

Om oss

Företag och offentliga organisationer i Sverige och globalt står inför ett stort omställningsarbete för att kunna nå de hållbarhetsmål som är uppsatta. De har behov av att komma i kontakt med nya tekniska lösningar och applikationer.

Samtidigt finns det små och medelstora företag (SMF) i vår region med smarta lösningar som kan hjälpa andra aktörer med att påskynda omställningen. Behoven hos dessa mindre aktörer är snarare att de behöver få komma i kontakt med nya potentiella kunder för att nå nya affärer och kunna växa sin verksamhet. För nystartade företag med nya innovationer och smarta lösningar behöver tiden till marknad och första implementeringen kortas ned.

Energikontor Norr driver projektet Sustainable Business Bridge med syftet att, via en digital plattform och fysiska event, koppla ihop företag som söker lösningar för sin hållbarhetsomställning med nya potentiella leverantörer. Att möjliggöra nya möten, affärer och partnerskap mellan aktörer som ej träffats tidigare. Sustainable Business Bridge bygger ihop det bästa av den digitala världen med det analoga mötet.

WIN, Winning Innovation i Lund, som är samverkanspart i projektet, har mångårig erfarenhet av att arbeta med fysiska mötesplatser och strukturerat nätverksarbete. Utöver kompetens bidrar WIN med, för regionen, nya nationella och internationella företagsnätverk, vilket ger företag från vår region ingångar till nya marknader och kunder.

Energikontor Norr är otroligt glada att få förtroende att genomföra projektet Sustainable Business Bridge och därigenom kunna hjälpa företag i regionen vidare i deras hållbarhetsomställningar och samtidigt öppna upp för nya affärsmöjligheter för regionens leverantörer. Energikontor Norr kommer att samarbeta med WIN, Winning Innovation i Lund, som har mångårig erfarenhet av att arrangera match-making mellan små och stora företag samt mellan företag och offentliga aktörer. I Sustainable Business Bridge kommer det fysiska säljmötet att kunna byggas ihop med digital match-making.

 

Tidsplan:
Juni 2020 – april 2023

Samverkanspart:
Winning Innovation i Lund

 

Kontakt:
Inger E Pedersen
Projektledare, Energikontor Norr
070-666 29 69
inger@energikontornorr.se

 

Medfinansiärer: