Greenably

Greenably.se hittar lösningar på hållbarhetsutmaningar och förmedlar nya affärsmöjligheter genom matchning, teknikscouting och coaching. Företag och offentliga organisationer i Sverige och globalt står inför ett stort omställningsarbete för att kunna nå de hållbarhetsmål som är uppsatta. De har behov av att komma i kontakt med nya tekniska lösningar och applikationer.

Samtidigt finn det små och medelstora företag (SMF) i vår region med smarta lösningar som kan hjälpa andra aktörer med att påskynda omställningen. Behoven hos dessa mindre aktörer är snarare att de behöver få komma i kontakt med nya potentiella kunder för att nå nya affärer och kunna växa sin verksamhet. För nystartade företag med nya innovationer och smarta lösningar behöver tiden till marknad och första implementeringen kortas ned.

 • UTMANINGEN:
  Företag A har hållbarhetsutmaningar, men hittar inte rätt leverantör som kan ta hand om och återvinna avfallet/spillprodukten.
 • LÖSNINGEN:
  Företag B har stort behov av just dessa spillprodukter eller saluför en produkt som kan vidareförädla spillet, men lyckas inte nå ut med sina idéer till potentiella kunder.
 • MATCHMAKING:
  Vi hjälper både Företag A och B att hitta varandra. Här finns stora möjligheter till ökad cirkularitet. Greenably skapar affärer, möten och partnerskap inom energi, klimat och hållbarhet.
 1. Matchning – hållbarhetsutmaningar matchas med idéer på lösningar.
  Vi erbjuder matchning på två olika sätt, i första hand via Greenably.se där Request for Proposals (RFP) pubilceras. Vi kan även erbjuda matchning via de event som vi arrangerar.
 2. Coachning – stötta företag att bli mer hållbara
  Vi kan bistå med energiteknisk sakkunskap och djupgående kompetens när det gäller hållbarhetsomställning. Genom detta kan vi erbjuda en opartisk kvalitetsvalidering av inkomna lösningsförslag. Vi kan även stötta i processen att formulera en behovsbeskrivning.
 3. Tech scouting – hitta leverantörer och lösning
  Genom breda nätverk regionalt, nationellt och internationellt har vi en god överblick över nya tillgängliga tekniska lösningar och produkter. Vi hjälper till med scouting av alternativ som kan vara lämpliga för just era behov.

Projekttid:
Augusti 2023 – November 2026

Samverkanspartner:
Winning Innovation i Lund AB
Luleå tekniska universitet

Finansiärer:
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Norrbotten
Luleå kommun
Sparbanken Nord

Projektledare:
Emil Byström
070-343 03 44
emil.b@energikontornorr.se

Gå till Greenably.se