Grasping of Climate – Klimatgreppet

Klimatgreppet var ett projekt vars mål var att öka lärares och skolelevers medvetande och kunskap om hur vår livsstil påverkar miljön och klimatet. Projektet syftade även till att öka barn och ungdomars intresse för energifrågor i allmänhet.

I teori och praktik ville vi visa hur vi genom att konsekvent agera energieffektivt och råvarubesparande i vardagslivet kan påverka utvecklingen mot ett klimatneutralt, hållbart, samt ur resurssynpunkt solidariskt, samhälle i enlighet med internationella och nationella miljö- och klimatmål. Projektet genomfördes i partnerskap med Norrbottens energikontor och Teknikens hus i Luleå, National Energy Foundation i Milton Keynes, England, samt Rhonalpenergie-environnement i Lyon, Frankrike.

Inom ramen för projektet genomfördes seminarier, pedagogiska aktiviteter, utställningar, interaktiva draman för elever, lärarfortbildningar m.m. Klimatutställningen som innefattade olika delar som visar på förnybar energi och vad som påverkar växthuseffekten och klimatförändringarna hade under utställningsperioden på Teknikens Hus (april till 7 november 2004) besök av ca 70000 personer. Ca 3500 elever tog del av olika pedagogiska aktiviteter.

Under hösten 2003 och våren 2004 hade ca 230 lärare deltagit i seminarier och föreläsningar och under hösten 2004 ytterligare 150 lärare. Projektet, som erhöll Landstingets miljöpris 2005, resulterade även i en inspirationshandbok för lärare om hur man kan arbeta med energi/klimatrelaterat arbete i skolorna. Projektet avslutades i juni 2005, men utställningen lever vidare och visas på olika platser i och utanför landet.


Projektledare

Tord Pettersson
tord@energikontornorr.se
0920-200262