Energinätverk Pastorat och Församlingar i Norr

Ett nätverk i Norrbotten och Västerbotten för att effektivisera energianvändningen i byggnader inom kyrkan.

Energinätverk Pastorat och Församlingar i Norr har startats upp av Energikontor Norr i samarbete med Luleå Stift och Energimyndigheten. I projektet ska vi dra lärdom av de olika pastoratens och församlingarnas tidigare erfarenheter vad gäller energieffektivisering och samtidigt hjälpa till i det fortsatta arbetet med energi- och miljöfrågor.

Som deltagare i nätverket erbjuds ni:

  • Erfarenhetsutbyte av andra pastorat och församlingar inom Luleå Stift och i övriga Sverige
  • Upp till 150 timmars konsultstöd från energiexperter
  • Hjälp från Energikontor Norrs koordinator med att till exempel söka ekonomiska stöd
  • Handlingsplaner för kommande energiarbetee
  • Hjälp att upphandla och utföra energikartläggning
  • Information om forskning stöd och lagar
  • Handfasta tips och hjälp om ni vill miljödiplomera er enligt Svenska kyrkans diplomering

Projektet startades upp i januari 2018 med en första nätverksträff i Skellefteå och har nu ett tilltänkt avslut vid slutet av år 2020.

Koordinator

Emil Alasalmi
emil@energikontornorr.se, 070-339 41 26