Energieffektivt företagande i Norrbotten

Projektet ”Energieffektivt företagande i Norrbotten” hade till uppgift att stärka de norrbottniska små och medelstora företagens konkurrenskraft och samtidigt förbättra deras arbetsmiljö och energihushållning. Projektet varade år 2005 – 2007 och drevs i nära samarbete med Energitekniskt centrum (ETC) i Piteå och Luleå tekniska universitet (LTU), avdelningen för energiteknik.

Projektets tre huvudmoment var:

  • seminarieserie med tre workshops
  • pilotstudier av två företag i Norrbotten
  • upptaktsmöten riktade till företagarna i Norrbotten