Vår verksamhet

Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs och ett regionalt samverkansorgan utan vinstintresse. Vår uppgift är att öka andelen förnybar energi och att få företag och offentlig verksamhet att hushålla med energi och naturresurser. Vår uppgift är helt enkelt att bidra till en hållbar utveckling med utgångspunkt i norra Sverige.

Vårt uppdrag:

  • att driva energi- och klimatfrågor på lokal och regional nivå, ur ett internationellt perspektiv
  • att arbeta för en ökad andel förnybar energi i regionen
  • att arbeta för en effektivare användning av energi- och naturresurser
  • att bidra till utvecklingen av samverkan inom energi- och klimatområdet

Hur vi gör det:

  • vi initierar, samordnar och driver projekt – från regional nivå till EU-nivå
  • vi arbetar med omvärldsbevakning och analys
  • vi arbetar med uppdrag från våra ägare samt Energimyndigheten
  • vi initierar, samordnar och driver olika nätverk för att samla kompetens och skapa utbyten mellan aktörer

En viktig drivkraft för Energikontor Norr är arbetet för en hållbar näringslivsutveckling. Många av våra projekt är riktade direkt till företag, där vi bland annat hjälper dem att se över och effektivisera sin egen energianvändning. Resultatet av detta blir en stärkt ekonomi och en grönare miljöprofil!

Vi arbetar även med att stötta våra kommuner i norr, bland annat med deras strategiska energi- och klimatarbete.

Vi som arbetar på landets nordligaste energikontor är ett team med varierande bakgrund och kompetenser. Mycket av vårt arbete genomförs i olika projekt och uppdrag där vi samverkar med andra aktörer.

Energikontor Norr AB ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten tillsammans med Region Norrbotten. Du hittar oss på vårt huvudkontor i centrala Luleå och på vårt på projektkontor i Umeå.

Energikontor i Sverige och Europa

Det finns idag 15 energikontor i Sverige och tillsammans täcker vi in hela landet. Vi samlas och samverkar genom föreningen Energikontoren Sverige. I Europa finns idag ca 350 energikontor och många av dessa är,  liksom Energikontor Norr, medlemmar i Fedarene.

Energikontoren Sverige               

 

Bakgrund
Energikontor Norr startade 1997, då under namnet Nenet, inom ramen för EU:s SAVE-program. Verksamheten ombildades år 2000 till ett icke vinstdrivande aktiebolag genom att kommuner i Norrbotten gick in som aktieägare i bolaget. Från december 2009 är Region Norrbotten delägare med hälften av aktiekapitalet. Samtidigt valdes en helt ny styrelse med kompetens inom bland annat energi, näringsliv, politik, FoU, jämställdhet och samhällsutveckling.

Ägare
De 14 kommunerna i Norrbotten
Region Norrbotten

Styrelse
Ordförande: Thomas Björnström, Tekniska Verken, Kiruna
Ella Jonsson, Tromb, Luleå
Stefan Lundmark, Piteå kommun, Piteå
Anna Ståhlbröst, Luleå Tekniska Universitet, Luleå
Ulf Westerberg, Piteå Science Park, Piteå

Energikontor Norrs styrelseordförande Thomas Björnström arbetar idag som energichef i Kiruna och ansvarar för verksamheten i kommunägda Kiruna Kraft. Han har startat ett antal bolag och senast varit VD för Softcenter AB med verksamhet inom industriell IT. Thomas är engagerad i utvecklingsfrågor och är ordförande i Kirunas näringslivsbolag samt styrelseledamot i flertalet styrelser.