Nu börjar satsningen på solel för lantbruk i norra Sverige

Nu börjar LRF:s projekt Soliga lantbruk i norr där Energikontor Norr tillsammans med RISE ETC är samverkansparter! Projektet kommer fokusera på att öka kunskap om förutsättningarna för produktion och batterilagring av solel hos lantbruk i Norrbotten och Västerbotten. Ett av målen är att minst tjugo beställningar av solelanläggningar ska ha genomförts. Projektet kommer att inledas av aktiviteter kring kunskapshöjning för att sedan också behandla upphandling, installation och uppföljning.

Soliga lantbruk i norr varar 2,5 år och finansiärer är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden samt Grönt utvecklingscentrum.