Energiråd Norr

I maj 2016 formerades Norrbottens första regionala energibranschråd, Energiråd Norr. Medlemmarna är energibolag, branschorganisationer och stora energianvändare i regionen. Energikontor Norr är initiativtagare med ansvar för koordinering och administration.

Medlemmar i rådet är:

  • ABB
  • Billerudkorsnäs
  • DB Schenker
  • LKAB
  • Luleå Energi
  • Peab
  • SSAB
  • Sveriges Byggindustrier
  • The Node Pole
  • Vattenfall

Syftet för Energiråd Norr är att genom omvärldsanalys och framtidsspaning inom energi i ett nordligt perspektiv bidra till tillväxten i Norrbotten och en bättre värld.

Bakgrunden till Energiråd Norr är att alla deltagare vill se en stark hållbar tillväxt i regionen där vi verkar och bor. Vi vill använda idékraften i Norrbotten genom att föra samman aktörer som alla redan jobbar med utvecklingsfrågor på var sitt håll. Energiråd Norr samlar stora aktörer såsom kraftproducenter och stora energianvändare verksamma i Norrbotten. Tillsammans diskuterar vi trendutveckling av energifrågor ur ett strategiskt och regionalt perspektiv.

Kontakt
Inger Edlund Pedersen
inger@energikontornorr.se
070-666 29 69