Krönika: Kan Norrbotten bli permanent världsutställning?

När jag var scout fick jag många doser skogsluft och brukade laga mat över öppen eld. Där och då väcktes min starka känsla att värna om naturen, om djuren och människorna. Om vår plats på jorden.

Det enda vi säkert har är vår tid och vad vi gör med den blir avgörande för hur morgondagen ser ut. Sverige har tre långsiktiga strategiska mål för omställningen, ett mål för utsläpp av växthusgaser som är att vi ska ha noll nettoutsläpp 2045 och två energimål, att vi ska ha minst 50 procent effektivare energianvändning 2030 och att vi ska ha 100 procent förnybar elproduktion 2040. Det är inte så länge kvar till varken 2045, 2030 eller 2040. Vid första anblicken kan det verka som att det är lång tid kvar men om du börjar tänka vad du gjort för 10, 15 eller 20 år sedan inser du att tiden går snabbare än man tror.

Om vi använder den tid vi har nu till att ta kloka beslut och göra de grundläggande sakerna som behövs för att vi ska ta täten i omställningen kanske Norrbotten kan vara en föregångsplats i världen och verkligen bli den permanenta världsutställningen.

Jag jobbar som projektledare för Energikontor Norr och vårt projekt Stratus. Ett arbete som på ett meningsfullt sätt låter mig fokusera min energi på att arbeta med omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle på riktigt. Projektet Stratus stöttar 12 kommuner i Norrbotten med omställningsarbetet och varje dag tas steg som kan göra skillnad på riktigt. Det är glädjande att se hur kommunernas organisationer går in i arbetet med stort fokus och anammar projektets riktlinjer och ställer om sina egna organisationer för att arbeta mer strategiskt med klimatfrågan.

Innan sommaren var projektgruppen i Haparanda och möttes då av en kommun som verkligen samlat ”alla” vid samma bord, politiker, kommunchef, förvaltningschefer, miljöstrateg, upphandlingschef samt andra nyckelpersoner. Alla var med på plats runt bordet för att ta fram grunderna för kommunens strategiska energi- och klimatarbete och faktiskt ta ansvar för att kommunen gör sin del av Sveriges energi- och klimatmål, eller med andra ord, att kommunen är med och uppfyller Parisavtalet COP15. Det finns hopp för kommande generationer i Norrbotten, vi kan gå först om vi bara vill!

Ett exempel på goda resultat i våra kommuner är Aktuell Hållbarhets årliga undersökning ”Sveriges miljöbästa kommun” som i år visade att fem kommuner från Norrbotten hade klättrat ordentligt i rankingen bara under projektets första år och vi tror att resultaten kommer bli fler både under och efter projekttiden.

När jag ser min son och hans kompisar värna om myrorna, blommorna och säger ”mamma, visst vet du att träden andas och att utan träden kan vi inte leva här” då hoppas jag att det är en hållbar framtid som nästa generation går till mötes där vi lever i en symbios med vår biosfär och ser oss själva som en del av ekosystemet. En värld där vi värnar om både vår livsmiljö och vår sociala miljö, där vi skapar förutsättningar för alla arter och människor att frodas och utvecklas utan att konkurrera ut varandra eller eliminera varandra. En värld där vi systematiskt och strategiskt har ställt om.

Som sagt det enda vi säkert har är vår tid och vad vi gör med den blir avgörande för hur morgondagen ser ut. Vad kan du göra idag för framtiden?

Isabella Katsimenis

Energikontor Norr