Debattartikel: Hur kan Norrbotten möta det stora behovet av grön el?

27 januari, 2021

Behovet av el ökar när världen ställer om till fossilfritt. I Norrbotten finns möjligheten att öka elproduktionen för att möta framtiden, skriver Energikontor Norr.

Norrbotten har under lång tid varit en nettoexportör av el till övriga Sverige. Vid sidan av vattenkraften har elproduktionen på senare år kompletterats med utbyggnaden av vindkraften. Den stora industriella utbyggnaden i Norrbotten krävde god tillgång på el, vilket banade väg för den vattenkraft vi har idag. Tillgången till förnybar och kostnadseffektiv el har varit en del i Norrbottens framgångsrika arbete med att attrahera stora elintensiva investeringar till regionen.

Idag ligger årsproduktionen i Norrbotten på 18 TWh, varav ca 10 TWh går på export. Stora industrisatsningar som ska ersätta fossila bränslen med grön el är på gång. Satsningar som kommer kräva stora mängder el.

  • LKAB; 400 miljarder planeras att investeras till 2060. LKAB har presenterat siffror på ett framtida behov på hela 55 TWh.
  • Hybrit; satsning på att framställa stål CO2-fritt, en process där det krävs stora mängder el. Enligt uppgifter från Hybrit kommer det att krävas 15 TWh årligen.
  • Northvolt; batterifabrik i Skellefteå, en etablering som i sin tur kan ge fler etableringar i regionen.
  • Dessutom pågår det arbete kring etableringar i flera kommuner i Norrbotten.

Vi kan konstatera att elbehovet kommer bli mycket stort. Större än det som produceras idag. Hur ska det lösas? Norrbotten har kapacitet att möta dessa utmaningar och potentialen för utbyggnad av förnybar energi är stor. Enligt våra beräkningar så skulle solceller som tar hand om solinstrålningen på ca 0,35% av Norrbottens areal räcka för att tillgodose LKAB:s efterfrågade 55 TWh. Eller om vi ska prata om vindkraft så skulle upp till 2 % av landytan krävas för att kunna producera 55 TWh.

Våra beräkningar är gjorda enligt försiktighetsprincipen, det vill säga vi har inte räknat på glädjekalkyler för produktion och vi har utgått från dagens befintliga tekniker. Tar vi i beaktande att det sker en snabb teknikutveckling när det gäller solcellspaneler och dess effektivitet så kommer ännu mindre landyta att krävas för att kunna leverera elbehovet. Även för vindkraften sker det fortfarande teknikutveckling.

Satsningar på framtidens energikällor, exempelvis sol och vind, på en väldigt liten del av Norrbottens yta kan vara svaret på elbehovet. Och för att det ska vara svaret på riktigt så behöver Norrbotten kraftsamla och samverka. Alla steg i omställningen måste ägas och drivas på av olika aktörer och ske i dialog med olika intressenter. Industrin med LKAB och SSAB i täten har tydligt visat vilka steg de tänker ta och hur de ska nå dem. De stora energibolagen börjar också komma närmare en konkretisering av vilka steg de kommer att ta. I Norrbotten finns möjligheten att öka elproduktionen för att möta framtiden och här har vi kapacitet att möta även dessa utmaningar. Nu måste även andra aktörer ta ett ägarskap över sina delar i processen för att möjliggöra en grön omställning inom den tidsram vi har att röra oss inom. Norrbotten har en stolt tradition av att samarbeta för att få saker gjorda, nu är det dags för oss alla att växla upp och göra mer, för fler, ännu snabbare. Vi vill stötta vårt Norrbotten och tar gärna ledartröjan för att samverka och bilda ett regionalt energi- och klimatråd tillsammans med övriga regionala aktörer.

Katarina Delsing, vd, Energikontor Norr

Kjell Skogsberg, senior energisakkunnig, Energikontor Norr

Thomas Björnström, styrelseordförande, Energikontor Norr

Läs även:
Debattartikeln publicerad i DI

Debattartikeln publicerad i Norrbottens Kuriren (för prenumeranter)