Personalutbildning i energifrågor för Nya Piteortens Chark

Energikontor Norr kommer att hålla i en utbildning för Nya Piteortens Chark och deras personal för en kompetenshöjning inom energiområdet. Utbildningen hålls inom projektet EEnet Norrbotten.