Regionala noder – stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Genom en energikartläggning får ni svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används i företaget och hur energin fördelas i verksamheten. Små och medelstora företag som tar emot stödet får en bra start för att arbeta vidare systematiskt och strukturerat med sin energianvändning.

Med energikartläggning som grund ges företaget möjlighet att arbeta strategiskt med den egna energianvändningen.

Det Energikontor Norr erbjuder är:

  • Stöd till ditt företag vid ansökan och beställning av en energikartläggning och vid återrapportering till Energimyndigheten (OBS! Det är viktigt att företaget kontaktar Energikontor Norr före uppstart utav energikartläggning)
  • Informations- och seminarieträffar i Norrbotten och Västerbotten
  • Spridning av goda exempel och övriga resultat i respektive region

Vad är energikartläggningsstödet?
Energikartläggningsstödet kan täcka 50 procent av kostnaden och maximalt 50 000 kronor utav en energikartläggning. En energikartläggning ska innehålla en genomgång utav företagets energiflöden samt förslag på energibesparande åtgärder i form av åtgärdslista. Konsult eller egen personal med specialistkunskap om energi utför energikartläggningen och hjälper företaget att ta fram åtgärdslista för energibesparande åtgärder.

Vilka som kan söka energikartläggningsstödet
Energikartläggningsstödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning på över 300 megawattimmar (MWh) per år. Även lantbruk med minst 100 djurenheter kan få stödet, även om de har en lägre energianvändning än så. Ditt företag kan endast söka en gång per organisationsnummer, även om det finns flera anläggningar på olika orter. Det är inte bara företag som kan söka detta stöd utan det går även bra för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar att söka. Stödet söks via Energimyndigheten och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det nationella regionalfondsprogrammet.


Projektledare
Isabella Katsimenis
isabella@energikontornorr.se
070-183 55 26

Kontaktperson Norrbotten
Emil Berglund
emil@energikontornorr.se
070-339 41 26

Kontaktperson Västerbotten
Simon Burman
simon@energikontornorr.se
070-343 03 44