Företagsstöd för energieffektivisering i Norrbotten och Västerbotten

Energikontor Norr stöttar små och medelstora företag som vill komma vidare i sitt energieffektiviseringsarbete. I rollen som regional nod hjälper energikontoret företag med stöd i arbetet med energieffektivisering.

Vill ditt företag arbeta med energieffektivisering? Då kan Energikontor Norr med vår expertis hjälpa ditt företag helt kostnadsfritt. Vi kan hjälpa dig med att strukturera och prioritera energiarbetet, upphandla av konsult samt komma med tips och råd kring olika smarta lösningar för ditt företag. Företag som energieffektiviserar sparar pengar, minskar klimatpåverkan och får samtidigt ofta en bättre arbetsmiljö.

Har ditt företag genomfört en energikartläggning? Finns det hinder som gör att ni inte kommer vidare i energieffektiviseringen nu när ni vill göra mer? Kanske är det ekonomi, kunskap eller teknik som är den felande länken. För att överbrygga dessa hinder finns stöd att söka från Energimyndigheten.

Ditt företag kan ansöka om finansiellt stöd för till exempel merkostnaden vid energieffektivisering, för att höja kompetensen hos personalen, ta in konsulthjälp, göra en studie inför en investering samt mycket mer. Vi på energikontoret hjälper dig att hitta rätt fördjupande stöd och hjälper till vid ansökan till Energimyndigheten och vidare i det fortsatta energiarbetet. Senast den 30 november 2019 kan du ansöka om detta stöd.

Läs mer om stödet här

Stödet finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.


Projektledare
Isabella Katsimenis
isabella@energikontornorr.se
070-183 55 26

Kontaktperson Norrbotten
Emil Alasalmi
emil@energikontornorr.se
070-339 41 26

Kontaktperson Västerbotten
Simon Burman
simon@energikontornorr.se
070-343 03 44