Rapport om vätgasens möjligheter och utmaningar

– Det handlar om att ställa om den utsläppstyngsta industrin i Sverige till att bli en betydligt mindre utsläppare. Den här rapporten visar och förstärker det vi kom fram till i ”Kartläggning av det framtida elbehovet i Norrbotten”, att det är ett stort energibehov som kommer. För att möta det stora behovet ingår såklart en massa utmaningar och till skillnad från det vi såg i kartläggningen med det gigantiska glappet mellan känd elproduktion som är på gång och det kommande elbehovet, den ekvationen blev lite lättare när vi såg att det planeras för mycket mer elproduktion framför allt i Finland. Framtiden får utvisa om energin sen kommer som el eller vätgas därifrån, säger Kjell Skogsberg, Senior energisakkunnig på Energikontor Norr.

Vätgasens möjligheter och utmaningar presenteras i rapporten; 2022 Prestudy H2ESIN, Project report

Ur rapporten:

Denna förstudie har genomförts av RISE Research Institute of Sweden och Luleå tekniska universitet tillsammans med ytterligare 24 intressenter inom energisystem med vätgas i norra Sverige (i detta fall Norrbottens och Västerbottens län). Studien finansierades av Vinnova och de deltagande organisationerna.

Syftet med denna rapport är att analysera förutsättningar, möjligheter och hinder för utvecklingen av en vätgasinfrastruktur i norra Skandinavien och Finland. Målet är att ge en uppdaterad bild av nuläget och av de projekt som planeras i regionen avseende vindkraft, vätgasproduktion och vätgas-användning. Aktörer som är involverade i eller påverkas av utvecklingen av energiinfrastrukturen har identifierats, och det befintliga och kommande regelverket i relation till värdekedjan för vätgas har summerats. Vidare har en tekno-ekonomisk analys av vätgas-pipelines och konsekvenserna för elnätet genomförts, samt SWOT-analyser för de olika alternativen. Slutligen har ytterligare undersökningar och forskning som krävs för att komma vidare mot ett energisystem med vätgas föreslagits.

Vätgas har av Europeiska unionen (EU) pekats ut som en nyckel för att uppnå koldioxidneutralitet till 2050 (European Commission, 2020b). Vätgasens nyckelroll har också bekräftats av Energimyndigheten som i november 2021 presenterade ett förslag till en svensk vätgasstrategi (Swedish Energy Agency, 2021a). För att skapa förutsättningar för ett energisystem med vätgas behövs en infrastruktur för storskalig vätgaslagring och distribution. Denna infrastruktur kan byggas på flera olika sätt, exempelvis genom centraliserade eller de-centraliserade lösningar, och delad eller icke-delad infrastruktur.

Aktiviteter bland intressenter i norra Sverige

Inom vissa branscher anses fossilfri vätgas vara det bästa sättet att uppnå industrins klimatmål; detta är fallet för stålindustrin. Företagen SSAB, LKAB, Vattenfall och H2 Green Steel har tagit täten globalt inom produktion av fossilfritt stål. Sedan etableringen av företaget HYBRIT Development för fossilfri stålproduktion planerar fler aktörer som ammoniak- och gödselproducenten Grupo Fertiberia, och energibolag som Uniper och Fortum för etablering av vätgasintensiv industri i norra Sverige. Dessutom planeras flera tankstationer för vätgas i regionen, och det finns planer på tunga lastbilar och tågdrift med vätgas.