Ny omvärldsanalys

Denna gång har vi på Energikontor Norr tittat närmare på hållbarhet och fastigheter ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Det spelar roll hur vi bygger och sköter våra byggnader. Det får exempelvis effekter för miljön, vår hälsa, vår trivsel och vår ekonomi. Därför bör allt byggande och all renovering ske med fokus på människors behov av god livskvalitet och hälsa samt hushållning med energi- och naturresurser. Material bör så långt det bara är möjligt återanvändas eller återvinnas. Inga farliga ämnen ska tillåtas. Arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värden bör bevaras. Byggnaderna vi bor eller arbetar i ska givetvis vara miljöanpassade och dessutom anpassningsbara för nya användare genom återanvändning av inredning samt funktionell konstruktion och utrustning. Miljöerna som omger oss där vi bor och arbetar bör vara anpassade till människors behov av livskvalitet, sociala kontakter och tillgång till närliggande service. Ändringar av byggnader samt upprustning av den omgivande miljön och infrastrukturen bör ske i samverkan med de som ska bo i eller använda byggnaderna.

Omvärldsanalys nr 1 2021 Hållbarhet och fastigheter

Energikontor Norr har publicerat omvärldsanalyser sedan 2016. I dessa rapporter tittar vi närmare på olika energikällor, energislag och andra områden inom energi, klimat och hållbarhet.
Här kan du läsa fler