Poddcast – Hållbarhet som konkurrensfördel

Att aktivt jobba med hållbarhetsarbete oavsett hur stort eller litet företag man driver, har snart blivit en hygienfaktor för vad som krävs för att driva ett lönsamt företag. Att hitta rätt i hållbarhetsdjungeln är inte helt lätt och för många små- och medelstora företag kan till exempel tid, pengar, kunskap och andra resurser vara olika hinder på vägen.

I projektet Konkurrenskraft 2030 har Energikontor Norr tillsammans med ett flertal samverkansparter jobbat med 35 företag från olika branscher i Norr- och Västerbotten. I det här avsnittet träffar Malin Winberg företagen This is how, Akenberg, Jaxal, Spis och Snêk för att prata hållbarhetsarbete.

Samverkansparter i projektet är Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet – Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning samt Företagarna Norrbotten.

Finansiärer av projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Region Norrbotten, Almi Företagspartner Nord, Sparbanken Nord och Energikontor Norr.

Läs mer om projektet här