Norrbotten och Västerbotten först ut i nationellt projekt kring resfria digitala möten

Genom det nationella projektet REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor ska 50 kommuner, regioner och kommunala bolag få stöd i att öka andelen digitala möten inom sina organisationer. För ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte kommer regionala team bildas under ledning av energikontoren i Sverige. Först ut är Team Norr under ledning av Energikontor Norr.

Minskad klimat- och miljöpåverkan samt ökad effektivitet och tillgänglighet är några av de möjliga vinsterna för deltagarna i projektet REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor. Projektet drivs av Energikontoren Sverige och har sin grund i Trafikverkets satsning REMM – resfria/digitala möten i myndigheter, som sedan starten 2011 guidat fler än 80 myndigheter till en ökad andel resfria digitala möten. Förutom ett beprövat arbetssätt, webbinarier och träningstillfällen erbjuds deltagarna stöd i form av mindre team där kunskap och erfarenheter kan utbytas.

I slutet av juni höll REDIs första team sitt uppstartsmöte. Under ledning av Kjell Skogsberg, senior energisakkunnig på Energikontor Norr, möttes ett tiotal aktörer från Norrbotten och Västerbotten via länk för att diskutera utmaningar och förhoppningar bland de deltagandende organisationerna.

– För oss i norra Sverige där det finns mycket glesbygd handlar digitala möten inte bara om att spara kostnader, miljö och tid, utan ibland även om att möjliggöra deltagande överhuvudtaget, berättar Kjell.

REDIs projektägare, Therese Silvander från Energikontor Norra Småland, tillägger att en viktig del av satsningen är just tillgänglighetsperspektivet.

– Genom digitala möten kan kommuner och regioner lättare prata med varandra istället för om varandra. Dessutom ökar effektiviteten genom att låta rätt aktörer delta vid rätt tillfälle.

Till hösten väntar fler träningstillfällen och webbinarier, med ytterligare team som startas upp runt om i Sverige. För Kjell är förhoppningen att digitala möten ska bli lika självklara som andra mötesformer. – Även om fysiska möten ibland är det bästa alternativet, hoppas jag att vi i högre grad funderar över ifall vi behöver lägga tid och pengar på att resa till just detta möte, eller om vi lika gärna kan träffas digitalt.


Om REDI

Projektet REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor – finansieras av Energimyndigheten och drivs av Energikontoren Sverige mellan juli 2018 och oktober 2020. Genom beprövade metoder, webbinarier och erfarenhetsutbyte erbjuds projektets målgrupp; kommuner, kommunala bolag och regioner, stöd i att öka andelen digitala möten i sina organisationer. Förutom att spara tid och pengar är ett minskat klimatavtryck en möjlig effektiviseringsvinst för projektets deltagare. Läs mer på re-di.se.