Heja Boden, nominerade till Planpriset

Bodens kommun är med Klimatomställningsarbetet i översiktsplanen en av fyra nominerade till Planpriset 2019.

– Nomineringen är ett kvitto att vi är på rätt väg och ger oss bränsle att fortsätta med vårt strategiska planeringsarbete. Det är också hedrande att vara nominerade tillsammans med Stockholm, Kristianstad och Lund där Boden ensam representerar norra Sverige, säger Emma Lundqvist samhällsplanerare och projektledare för översiktsplanearbetet.

På Energikontor Norr har vi samarbetat med Boden genom Borgmästaravtalet sedan 2016.

– I arbetet kopplat till Borgmästaravtalet har vi fått stöttning med att jobba strategiskt, ta fram nulägesanalys som underlag för förslag till åtgärder men även omvärldsbevakning, säger Sara Chlot, miljöstrateg.

Ur juryns motivering:
”Boden visar med sin översiktsplan från år 2017 att kommunen tar klimatfrågan på stort allvar. Planen är också en modell för hur en kommun med förhållandevis små resurser för planarbete kan ta sig an en angelägen planeringsfråga och lösa den med på ett ambitiöst och professionellt sätt.”

Planpriset 2019 delas ut på Arkitektgalan den 10 mars – då håller vi tummarna för Boden!