Hållbarhetsutbildning – för oss på Energikontor Norr

Hållbarhet är en viktig fråga för oss. Ett området som finns med i vårt uppdrag och i de projekt vi driver. Under hösten 2021 och början av 2021 har alla hos oss på Energikontor Norr gått en Hållbarhetsutbildning ledd av 2050 Consulting AB.

Utbildningen bestod av fyra moduler:

  1. Hållbarhet på övergripande nivå, Agenda 2030 och klimatfrågan
  2. Hur bidrar hållbarhet till företags värdeskapande – 6 drivkrafter
  3. Klimatberäkningar och bokslut, klimatmål och backcasting
  4. Djupdykning i relevanta frågeställningar för företagens omställning

Vår vd Katarina säger så här om att vi alla har gått detta tillsammans:

– Kompetens i hållbarhetsfrågan har alltid funnits hos oss och genom att vi nu även gått detta tillsammans, oavsett roll, har vi stärkt upp och fyllt på med kunskap. Det känns riktigt bra!