Guide

På länken nedan hittar du en handbok som är framtagen i projektet Data4Action. Handboken är till för att tillgängliggöra energidata och underlätta arbetet med hållbara energi- och klimatplaner.

Handbok för att tillgängliggöra energidata för hållbara energi- och klimatplaner