Compodium – klimatkämpar inom teleporteringskraft

Energikontor Norr har för andra året i rad efterlyst Klimatkämpar från Norr. Företag från Norrbotten som genom sina produkter eller tjänster hjälper sina kunder minska sina koldioxidutsläpp eller sin energianvändning. Nu lyfter vi de som har utmärkt sig och sina klimatsmarta superkrafter extra mycket! Näst på tur i rampljuset är Compodium International AB i kategorin Teleporteringskraft.

Norrbottniska Compodium är pionjärer när det gäller digitala kommunikationslösningar. Deras videoplattform knyter samman människor och kompetens världen över och samtidigt sparar användarna tillsammans över tiotusentals ton koldioxidutsläpp om året! Tack vare sina teleportala superkrafter har Compodium blivit utsedda till Klimatkämpar från Norr 2018.

Hur känns det att nu få den här klimatutmärkelsen?
– Det är hedrande och jättekul! Det känns väldigt uppmuntrande att det vi gör på vår vardag ger genklang, säger Bengt Grahn vd och grundare för Compodium.

Compodium är ett tjänsteföretag som erbjuder en plattform som möjliggöra för företag, organisationer och myndigheter att ha kvalitativa och säkra möten oavsett geografiskt avstånd.  Sammantaget genomförs 4000-5000 timmar videosamtal per dygn av alla kunder via Compodiums plattform. Mängden koldioxidutsläpp som dessa resfria möten sparar är självfallet inte helt lätt att räkna ut.
– Vi vill såklart ha belägg för det vi går ut med och vi kan inte säkert veta hur många av våra kunder som istället skulle haft telefonmöte, nyttjat någon konkurrents videoplattform eller faktiskt tagit bil eller flyg till samma möte. Men att det rör sig om tiotusentals ton koldioxid per år, det vet vi, förklarar Bengt Grahn.

Malin Karlsson är Partner Account Manager på Compodium. Hon förklarar att Compodium egentligen kort och gott jobbar med hållbarhet – genom att hjälpa kunder minska sina koldioxidutsläpp, frigöra kompetens och ge verktyg till ökade samarbeten globalt.
– Att arbeta i molnet skapar en magisk tillgänglighet, så mycket mer kan göras med hjälp av rätt personer oberoende av var de befinner sig, förklarar Malin och ger ett exempel:
– Inom vården samarbetar experter för att ställa kliniska diagnoserna eller livesända operationer i utbildningssyfte. Nästa steg som nu tar fart är att ge till exempel hälsovården och rättsväsendet digitala mötesverktyg så att medborgarna kan träffa sin läkare eller jurist på distans, berättar Malin Karlsson på Compodium.

Många känner idag till digitala bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården som Kry eller MinDoktor. De traditionella vårdgivarna och landstingen vill nu erbjuda sina patienter digitala vårdmöten på samma sätt. Compodiums säkra tekniska plattform erbjuder tjänster som är specialanpassade för just detta och flera landsting har nu infört lösningen.

För drygt 20 år sedan blev det möjligt för företag att kommunicera med både ljud och bild. I samband med detta teknikkliv grundades Compodium som direkt hittade sin nisch.
– Det vi insåg var att företagen som installerade alla apparater för konferenssamtal ändå inte automatiskt gick från en resande möteskultur till en resfri. Då kom idén om att starta ett tjänsteföretag och skapa en eftermarknad, berättar Bengt Grahn som också grundade företaget.

Compodium har sitt huvudkontor i Luleå och medarbetare spridda världen över, i Stockholm, London och Haag. Flera medarbetare är konsulter som arbetar på många olika marknader. De har även startat ett dotterbolag i USA där de övar export inför den stora exportsatsningen som närmar sig.
– Det är oerhört spännande att fler länder börjar ha bra förutsättningarna för en omfattande digitalisering av hela samhället, och då vill vi vara redo. Vi har definitivt världsambitioner, erkänner Bengt Grahn.

Kundernas incitament till att välja Compodiums lösningar har förändrats över tid.
– Från början var det oftast tekniknördar hos kunden som drev det hela, men nu handlar det för företagen om att det är ett effektivt sätt att billigare kunna driva geografiskt spridda organisationer.
Hållbarhet har också kommit in som ett viktigt värde.
–  Företagen inser att vi måste agera hållbart, business as usual duger inte i en framtid som måste förändras i en allt snabbare takt. Genom resfria möten sparar vi massiva mängder onödig kroppförflyttning, ofta med fossil energi som drivmedel för den. Samtidigt har du möjlighet att få en balans och närvaro i privatlivet, fortsätter vd Bengt Grahn.

Compodium har även fått tydliga signaler från sina kunder och deras medarbetare. Det handlar om att framstå som en meningsfull arbetsplats, och då spelar företagets bidrag till hållbarhet in.
– Klimatfrågan tar alltmer utrymme, hållbarhet har aldrig varit en så viktig fråga hos företag som nu. Vi pratar om effektivitet, hållbarhet och samarbeten. Detta är en självklarhet för många företag, de som inte är där än försöker komma ikapp, menar Malin Karlsson på Compodium.

I Norrbotten har vi långa avstånd, och det finns uppenbara geografiska skäl till att vi norrbottningar varit tidiga med att ta distanstekniken till oss. Bengt Grahn och Malin Karlsson på Compodium kan se hur regionen stärkt sin roll i hållbarhetsarbetet.
– Utvecklingen vi ser här i norr inom hållbarhet, energieffektivitet och användning av naturens tillgångar ser vi som en hjälp i vår marknadsföring och det stärker oss i att vi kan ha vårt huvudkontor här, förklarar Bengt.
– Knäcker vi den mentala spärren och inser att avstånd inte längre spelar någon roll, till exempel genom den teknik vi pratar om nu, så tror jag att vi har en nyckel till enorm framgång för verksamheter häruppe, avslutar Malin.

Kort om Compodium

  • Grundades år 1997
  • Har sitt huvudkontor i Luleå
  • Erbjuder säkra videokonferenser och videolösningar för företag, organisationer och myndigheter

Läs mer på compodium.com

 

På bild: Malin Karlsson och Bengt Grahn, Compodium

Foto: Karl-William