Wibax – klimatkämpar inom grön transformation

Energikontor Norr har under hösten drivit kampanjen Klimatkämpar från Norr. I kampanjen efterlystes företag från Norrbotten med olika produkter och tjänster som alla bidrar till att minska kundernas koldioxidutsläpp eller sänka deras energianvändning. Nu vill vi lyfta de som extra mycket har utmärkt sig och sina klimatsmarta superkrafter! Tredje kategorin ut är klimatkämpar inom Grön transformation, här uppmärksammar vi Piteåbaserade Wibax.

Piteåbaserade och familjeägda bolaget Wibax erbjuder sina kunder förnybara bränslealternativ och deras superkrafter inom grön transformation är anledningen till de nu blivit utsedda till Klimatkämpar från Norr. Tack vare att de lyckats få kunder att konvertera från fossila bränslen till biologiska alternativ, egen konvertering till bioolja samt ett genomgående arbete med effektivisering i transportleden har Wibax de senaste tre åren hjälpt planeten att minska koldioxidutsläppen med hela 393 399 ton!

Grattis, Wibax, till utmärkelsen som Klimatkämpar från Norr! Hur känns det?
– Det känns fantastiskt roligt! Att vi får uppmärksamhet för det vi gör tyder ju på att vi gör saker rätt. Vi försöker allt vi kan att bidra till något gott så det är jättekul att det uppmärksammas av någon annan, svarar David Wiklund, vd för Wibax Biofuels och delägare i bolaget.

Företaget Wibax jobbar övergripande med produktion, sälj, inköp, process och distribution av kemiska produkter. En del av verksamheten, Wibax Biofuels, säljer bioolja till förbränning vilket innebär att deras kunder kan gå från fossila CO2-utsläpp till att bli CO2-neutrala. De arbetar också med att motivera kunderna som driver sina anläggningar på eldningsolja till att konvertera till biologiska alternativ. Förutom att uppmana sina kunder att byta till biobaserade jobbar de kontinuerligt med att effektivisera sin egen verksamhet och vara ett föredöme.

– Vi jobbar med en effektiv logistik med optimalt resursutnyttjande och vi väljer aktivt de miljömässigt bästa alternativen till våra produkter. Genom hållbara val och samarbeten kan vi minska vårt ekologiska fotavtryck, och det tycker vi är jätteviktigt, kanske speciell inom kemibranschen, säger David Wiklund. Han fortsätter:
– Eftersom vi äger stora delar av värdekedjan så har vi ett plus i att vi kan hantera och kontrollera kvaliteten och effektiviteten i varje steg. Våra kunder ska veta att vi tänker på hållbarhetsaspekten i alla led och det ökar förstås vår konkurrenskraft. Det går att se det som ett verktyg för att vara det bästa alternativet för kunden.

Wibax har lagt mycket resurser på att effektivisera och minska klimatavtrycken för sina kunder via användandet av transporter.
– Vi har terminaler strategiskt utplacerade och våra chaufförer gör ett enormt arbete med att köra mer resurseffektivt. De är duktiga på att köra bränslesnålt, vi har lyckats få ner bränsleförbrukningen med tio procent. Det är en annan av våra klimatsmarta krafter som även ger positiva inslag på ekonomin, menar Jonas Wiklund, vd för Wibax Group och delägare.

Biooljan som Wibax säljer bidrar till stora vinster för både klimatet och kunderna, den kostar inte mer än fossila bränslen och kundernas egen verksamhet blir samtidigt mer hållbar och långsiktig.
– Konsumenternas kraft syns mycket i hela branschen, vikten av ansvar hos kunden lyser igenom. Det har blivit mer betydelsefullt för konsumenterna att ta ansvar och agera för en utveckling med framtiden i fokus. Det är glädjande att se, säger David Wiklund.

Wibax tycker att hållbarhetsarbetet i Norrbotten överlag går framåt.
– Klimatfrågorna är viktiga även för de tunga industrierna häruppe. Den nya vindkraftsparken i Piteå är ett intressant steg och det tillsammans med all annan förnybar energi lockar till sig många verksamheter och arbetstillfällen. Vi hoppas att vi i regionen kommer kunna jobba ännu bättre med dessa frågor, och där vill vi gärna vara med och hjälpa till, säger Jonas Wiklund.

Tillväxten har inte varit några problem för Wibax, hela koncernen har vuxit och de ser en mycket god utveckling inom just klimatsmarta produkter. Deras vision är att bli ledande inom sina kemikalieprodukter i Norden.
– Vi märker särskilt att den gröna produktportföljen blir allt mer intressant och betydelsefull, säger David Wiklund.
När det handlar om klimatet ser Wibax många möjligheter och där är politiska faktorer det som kan påverka hållbarhetsarbetet mest i framtiden.

Några råd på vägen till andra företag som vill bli bättre i sitt klimatarbete är att börja med små steg.
– Börja med små kliv, och sök hjälp om det behövs. I kommunerna och länet finns det god hjälp att få. Att sätta upp ambitiösa mål är förstås viktigt, men du ska göra det av rätt orsak. Besluten ska gynna företagets egen ekonomi också, annars blir det ofta en kortvarig implementation, avslutar David Wiklund.

Kort om Wibax

  • Familjeägt bolag som grundades 1986.
  • Säljer, köper in, processar och distribuerar kemiska produkter till Europas basindustrier
  • Har huvudkontor och produktion i Piteå med terminaler och kontor i Finland, Norge och Danmark

Läs mer på wibax.com

Från vänster på bild: Jonas Wiklund och David Wiklund på Wibax

Foto: Karl-William