Vi vill att Norrbotten och näringslivet ska bli grönare

Idag skriver Norrbottens-Kuriren om projektet Gröna energiinvesteringar som Energikontor Norr håller i. Inger E Pedersen från energikontoret och Kajsa Fasth, Fasth Adwise, intervjuas och berättar att de just nu är på gång som mest med att hjälpa företagen som tagit sig vidare i projektet med sina smarta energilösningar. Projektets syfte är att hjälpa ägare av idéer på hållbara energilösningar i Norrbotten och coacha dem för att ta idéerna så nära investering det bara går. Det som Inger E Pedersen och Kajsa Fasth hjälper idébärarna med handlar om att bygga upp företagen och att putsa affärsidéerna.

Vi sitter på en skatt vad gäller förnybar energi och outnyttjade resurser i regionen och projektet är en satsning för att förädla världen i Norrbotten.

Läs hela artikeln här