Varsågod! Åtgärdsbibliotek med 20 åtgärder för hållbara transporter

Omställningen till en fossilfri transportsektor är en av de största utmaningarna för att nå Sveriges högt ställda klimatmål. 2030 ska minskningen av utsläpp i transportsektorn nått 70%. ”Åtgärdsbiblioteket med 20 åtgärder för hållbara transporter” är tänkt som ett stöd när en kommun ska välja ut transportrelaterade åtgärder med god klimatnytta.

Kommunerna är väldigt viktiga för att omställningen ska lyckas genom att de kan bidra med direkta utsläppsminskningar genom den egna fordonsflottan, upphandlade transporttjänster och personalens tjänsteresor, samt indirekt genom att agera föregångare och möjliggöra och främja mer klimatsmarta transportval hos invånare och företag. Den kommun som genomfört de flesta av åtgärderna har kommit en bra bit på väg mot en fossilfri transportsektor.

Arbetet har gjorts i samarbete mellan Västerbottensprojektet Fossilfria transporter i norr och Norrbottensprojektet Stratus.

Om ”Åtgärdsbibliotek med 20 åtgärder för hållbara transporter”
Alla åtgärderna i biblioteket har prövats med goda resultat i andra kommuner i Sverige och har tagits fram av Sweco, 2030-sekretariatet och Trivector. Åtgärdsbiblioteket kan ses som just ett bibliotek, alla som kommer in i ett bibliotek hittar en eller flera böcker som passar dem, på samma sätt hoppas vi att alla som besöker åtgärdsbiblioteket ska hitta en eller flera åtgärder som passar deras verksamhet. Åtgärdsbiblioteket gör inga anspråk på att vara heltäckande och presenteras utan rangordning

Här kan du ta del av Åtgärdsbiblioteket