Vi stöttar företag med gröna affärsidéer!

Tack vare nya idéer och förändringsvilja hos företag och entreprenörer kan vi tillsammans ställa om till en förnybart energisystem och ett hållbart samhälle. Innovativa lösningar, från såväl nya som etablerade företag, kan hjälpa samhället att minska klimatavtrycken. Energikontor Norr stöttar företag som erbjuder lösningar inom energieffektivisering, förnybar energiförsörjning, hållbara affärsmodeller och tjänster inom beteendeförändringar.

Energikontor Norr hjälper er med:

Granskning av affärsidéer
Affärsutveckling
Rådgivning kring finansiering

Såhär stöttar vi dig att göra världen mer hållbar!

Vi på Energikontor Norr kan fungera som ett första bollplank för entreprenörer och organisationer som vill göra världen mer hållbar. Vi stöttar dig på resan i att göra tanke till verkstad!

Energikontor Norr är en oberoende och offentligt ägd organisation som stöttar små och medelstora företag samt offentliga aktörer i energi- och klimatarbetet. Vi verkar för en ökad andel förnybar energi och för en hållbar resursanvändning.

Våra erbjudanden

Test av din affärsidé utifrån teknik och hållbarhet

För dig som har en ny idé kan vi vara ett första bollplank. Genom ett coachande samtal kan vi hjälpa dig med en ny affärsidé inom energi- och hållbarhetsområdet att belysa din idé utifrån dess tekniska potential och ur en helhetssyn på hållbarhet. Med vår samlade kompetens inom energiteknik och affärsutveckling kan vi bistå dig med råd. Dessutom kan vi hänvisa dig vidare till lämpliga kontakter inom bland annat innovationsstöd och finansiering.

Kontakta oss

Kortare genomlysning inom energi och hållbarhet

För etablerade företag kan Energikontor Norr erbjuda en kort genomlysning där vi tittar på er verksamhet och diskuterar en möjlig utveckling av den. Vi har stor erfarenhet inom affärsutveckling, energiteknik och hållbarhet och kan bidra med ett utomstående och oberoende perspektiv. Dessutom kan vi hänvisa dig vidare till lämpliga kontakter inom bland annat innovationsstöd och finansiering.

Kontakta oss

Världsförädlaren – din guide till hållbara energiinvesteringar

För dig som vill testa hållbarheten i ditt företag eller affärsidé har vi tagit fram guiden Världsförädlaren. Syftet är att den ska vara vägledande och ge dig en övergripande bild av de olika delarna som en hållbar affärsidé bör innehålla. Här kan du checka av och se inom vilka områden din idé är stark och vilka delar som eventuellt behöver stärkas upp eller kompletteras.

Till guiden

Hitta finansiering för innovationsutveckling, marknadstester eller expansion

Hos Energimyndigheten kan företag och entreprenörer inom hållbarhetsbranschen söka kapital för att testa sina nya idéer. Energikontor Norr har ett nära samarbete med Energimyndigheten och kan hjälpa dig att hitta rätt stöd. Vi kan också tipsa dig om andra vägar till finansiering och ekonomiskt stöd.

Kontakta oss

Hitta företagsstöd

Vi hjälper företag att hitta stöd för finansiering av energi- och hållbarhetsrelaterade aktiviteter och projekt. Några regionala stöd finns listade här under. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt!

Kontakta oss