Energikontor Norrs projekt Stratus arrangerade digital halvtidskonferens

Den 17 februari arrangerade Stratusprojektet ett  inspirationstillfälle för att stärka det regionala energi- och klimatarbetet för de som medverkar i projektet Stratus och för dig som jobbar inom detta område.
Ur programmet:
• Energieffektivisering i fastigheter, Kenneth Söderlund, Pitebo
• Panorama – ett visualiseringsverktyg för klimatutsläpp, Sophie Forsberg Johansson, Länsstyrelsen Norrbotten och Erik Eklund, Umeå kommun
• Nulägesanalysens del i färdplansarbetet, Amanda Gren och Anna Joelsson, Sweco

 

Från inbjudan: