Se filmen som lyfter Norrbottens enorma potential inom hållbar energi!

Norrbotten besitter otroliga tillgångar vad gäller förnybar energi och gröna energilösningar. Energikontor Norr har i projektet Gröna energiinvesteringar tagit fram en film som belyser just detta. Filmen kastar också ljus på det faktum att en, för många överväldigande, stor andel av regionens energiresurser idag är outnyttjade. Norrbotten sitter på minst 50 TWh i outnyttjade resurser och här finns stor kunskap och mycket goda förutsättningar vad gäller hållbara energilösningar.

Projektet Gröna energiinvesteringar samlar in förslag på smarta energi- och klimatlösningar för att föra de för projektet mest intressanta objekten närmare investering. Av fler än 100 inkomna förslag är idag ett tjugotal utvalda. Och än är det inte för sent, det går fortfarande att skicka sin idé! Gröna energiinvesteringar letar fortfarande efter fler företag, eldsjälar och entreprenörer med gröna idéer som vill vara med och förädla världen i Norrbotten. Kanske är det dig vi söker?

 

Läs mer om projektet och se förlängda intervjuer här

Vår unika region uppe i nordligaste norr ruvar på fantastiska förutsättningar som gör det möjligt för oss att bli världsledande förebilder och föregångare vad gäller hållbara lösningar inom energi och klimat. I filmen ser vi exempel på regionala företag som visar vägen genom att ha tagit första steget och investerat i klimatsmarta energilösningar.

Filmen som tagits fram i projektet är till för att användas och spridas av både privatpersoner och företag eller organisationer. Fler ska få upp ögonen för vårt Norrbotten och vilka fantastiska möjligheter som finns här! Informationsfilmen är producerad av Ingrid Fridesjö, Blamorama productions, och finns att se både på svenska och engelska.