PiteEnergi – klimatkämpar inom naturkrafter

Energikontor Norr har under hösten drivit kampanjen Klimatkämpar från Norr. I kampanjen efterlystes företag från Norrbotten med olika produkter och tjänster som alla bidrar till att minska kundernas koldioxidutsläpp eller sänka deras energianvändning. Nu vill vi lyfta de som extra mycket har utmärkt sig och sina klimatsmarta superkrafter! Det är dags att uppmärksamma PiteEnergi i kategorin naturkrafter.

PiteEnergi är en offensiv norrbottnisk föregångare inom förnybar energi. Deras energilösningar och produkter har besparat planeten utsläpp på hela 642 000 ton CO2 de senaste tre åren! Tack vare sina naturnära superkrafter har de nu blivit utsedda till Klimatkämpar från Norr.

Grattis! Hur känns det att vara utvalda till Klimatkämpar?
– Tack! Självklart är det något som gör oss stolta. Hållbarhet och miljö är ett fokusområde för oss och detta är ett bevis på att vi lyckas med vårt arbete, säger Anders Ådemo marknadschef på PiteEnergi.

PiteEnergi strävar hela tiden att komma längre med sitt hållbarhetsarbete och de gör det genom aktiva och strategiska val. Bolaget har endast förnybara energikällor för elproduktion och fjärrvärmen kommer från pappersindustrins överskottsvärme. PiteEnergi erbjuder också solceller till de kunder som vill ha egen elproduktion hemma. Alla deras tjänster och affärsmodeller syftar till att gynna mer förnybar energi och samtidigt minska energianvändning. Utanför kontorsbyggnaden står en av Sveriges bästa solcellsanläggningar, sett till effektivitet.

– 2014 fattade vi ett beslut om att frångå den normala energimixen och bestämde oss för att hundra procent av energin ska komma från förnybara energikällor. Ingen kostnad har påförts kunden och vi tog beslutet helt enkelt för att det skulle kännas bra i magen, berättar Daniel Eriksson områdesansvarig för fjärrvärme, miljö och kvalitet på PiteEnergi.

– Vi arbetar mycket för solenergi och har även sett till så att kunderna kan bli egna solelproducenter. Vi har fantastiska möjligheter att hitta bra och kreativa lösningar anpassade till kundernas efterfrågan. Som kund hos oss ska man känna sig trygg med att vi är ansvarsfulla, man ska veta att man har gjort ett bra val, säger Anders Ådemo.
– Kunderna har fått ett ökat intresse för hållbarhetsfrågan, och det kommer vi få se mycket mer av! De förväntar sig av oss att vi ska ligga i framkant inom långsiktig hållbarhet, fyller Daniel Eriksson i.

Hållbarhetsfrågan genomsyrar PiteEnergi på olika plan och stort fokus ligger på löftet till alla kunder om att vara lokala och, som de kallar det, lokaltänksamma. Det handlar om omsorg för närmiljön, människorna och verksamheterna i Norrbotten.
– Vår vision är att vara världens lokalaste energibolag som möjliggör hållbar utveckling i regionen. Vi vill vara en omtänksam organisation som är nära Piteborna och som är långsiktiga i våra relationer och som arbetar aktivt för ett sundare samhälle och en friskare planet, säger Anders Ådemo.

Att PiteEnergi är stora i Piteå kommun är kanske inte så konstigt med tanke på deras långvariga tradition av att försörja merparten av invånarna med energi. Men PiteEnergi är även starkt engagerade i kommunen på andra sätt, bland annat genom att som sponsor i föreningslivet främja lokal utveckling.
– Vi vill vara ett energibolag som är mer än kablar och rör. Våra värderingar är jätteviktiga och vi vill kunna ha ett gott samvete, fortsätter Daniel Eriksson.
Aktiviteterna som indikerar att PiteEnergi tar ansvar för en hållbar framtid är många. Utbildning av barn och ungdomar till energidetektiver, en miljöfordonsflotta och cykelpool för personalen och anordning av hållbarhetsdagar för sina medarbetare är bara några i en rad av exempel på detta.

Hållbarhet i företaget omfattar även medarbetarna och deras arbetsmiljö.
– Utvecklingen går snabbare hela tiden och då är det viktigt att vi har en hållbar personal som kan göra arbetet. Vi jobbar för en god attityd och stämning på företaget, något vi ser som jätteviktigt för att lyckas, menar Daniel Eriksson.

Att det ska ligga hjärta och engagemang bakom hållbarhetsarbetet ser PiteEnergi som en självklarhet för företag som vill ta tag i frågan.
– Tro på det ni gör! Tror ni inte på det ni gör så är det ingen idé att kasta ur sig vackra ord, avslutar Anders Ådemo.

Kort om PiteEnergi 

  • Grundades år 1909
  • Kommunalägt bolag som producerar, distribuerar och säljer ledningsbunden energi, fjärrvärme och telekommunikation
  • Säljer 100 % förnybar el

Läs mer på piteenergi.se

Från vänster på bild: Daniel Eriksson och Anders Ådemo

Foto: Karl-William