NK Lundströms i Västerbotten satsar på sitt energiarbete

Sågverket NK Lundströms Trävaror AB ligger i Tväråbäck (Vännäs, Västerbotten) och har funnits sedan 1931. Verksamhet har en total energianvändning på 27,1 GWh (gigawattimmar) varav 3,8 GWh el. Bolaget drivs nu av den tredje generationen Lundström. Vi pratade med Kent Roger Eriksson, underhållselektrikern på företaget som är drivande i energiarbetet, om hur de arbetar med energifrågor, vilka åtgärder de tidigare satt in och vad som händer just nu.

Sommaren 2017 genomförde sågverket en energikartläggning. Vid analysen av energitillförsel och användning i verksamheten framkom flera lämpliga åtgärder. NK Lundströms har sen tidigare arbetat kontinuerligt med sina energifrågor, då med fokus på områden som belysning, hydraldrift och energi till flispanna och virkestorkar.

För att komma vidare i sitt energiarbete har NK Lundströms ett behov av att göra ytterligare mätningar för att ta reda på hur elanvändningen kan effektiviseras genom just mätning och styrning av sågverkets olika delar. Detta utan att samtidigt försämra produktionen eller dess stödprocesser. Här har NK Lundströms fått stöd av Energikontor Norr via projektet Regionala noder för att ansöka om det stöd som kallas miljöstudier. Energikontoret kan hjälpa företag med beställarkompetens och med ansökningsprocessen för energikartläggningsstöd och miljöstudier. Dessa stöd betalas ut av Energimyndigheten. Miljöstudier är ett ekonomiskt stöd vid fördjupade studier i energieffektivisering som kan motsvara upp till sjuttio procent av kostnaden.

Mätpunkter har nu placerats ut vid alla elcentraler på sågverket.
– Förutom panna och torkar som går dygnet runt har det varit svårt att se nattförbrukningen av energi i varje byggnad. Nu är det uppdelat och kommer därför bli enklare att följa upp. Varje avdelning kommer få mäta sin elförbrukning och slå det mot volymen som produceras på den avdelningen. På så vis får vi fram nyckeltal och varje avdelning kan jobba för sig själv, förklarar Kent Roger.

Mätarna installerades under december månad, och man går nu in i nästa fas i projektet – att följa upp mätningen och identifiera möjliga besparingsåtgärder. De första besparingsåtgärderna hittades direkt. Bara genom att stänga av kompressorer, belysning, utsugsfläktar och andra delar av processen under tider då denna utrustning tidigare var igång kan åtminstone 80 000 kWh el sparas årligen. Kent Roger ser fram emot projektets fortsättning och tror att även virkestorkarna har en stor besparingspotential där en stor mängd energi borde gå att trimma bort.

Kent Roger ser vidare en stor potential för effektiviserad energianvändning i sin verksamhet och tror även att det kan finnas liknande potential hos andra företag i vår region.
– Det är fördelaktigt ur konkurrenssynpunkt att husera med energin, här finns det pengar att både spara och tjäna, menar Kent Roger.

Energikontor Norr har vid flera tillfällen varit i kontakt med NK Lundströms på olika sätt och stöttat företaget i det viktiga energiarbetet. Kent Roger ser förhoppningsfullt på att sågverket fortsätter att arbeta strategiskt och systematiskt med detta och att de kan energieffektivisera sin verksamhet ytterligare.

Vid frågor om energikartläggningar eller fördjupade studier i energieffektivisering, kontakta gärna Energikontor Norr.

Från vänster på bild: Kent Roger Eriksson, elektriker, och Peter Lundström, VD på NK Lundströms

Kontaktperson Norrbotten
Emil Berglund
emil@energikontornorr.se
070-339 41 26

Kontaktperson Västerbotten
Simon Burman
simon@energikontornorr.se
070-343 03 44