Liten hållbarhetsanalys – för ökad kunskap om hållbart företagande

I EU-projektet Konkurrenskraft 2030 ska vi på Energikontor Norr tillsammans med våra samverkansparter Almi, Företagarna och Luleå tekniska universitet stötta små och medelstora företag i norr att stärka sin konkurrenskraft genom att arbeta mer hållbart. I detta arbete läggs stor vikt vid att öka förståelsen för vad hållbarhet innebär för enskilda företag.

Liten hållbarhetsanalys är tänkt som ett första steg för dig som vill börja ta in ett mer strategiskt tänk kring hållbarhet i företagets verksamhet. Vi vill hjälpa dig att se att hållbarhet kan finnas överallt, att begreppet är komplext och utmanande, men också engagerande och motiverande eftersom det hjälper ditt företag att stärka er profil, attraktivitet och trovärdighet.

Du ges även möjlighet att bedömma var ert företag befinner sig ur hållbarhetssynpunkt inom några delar av er verksamhet – gå till liten hållbarhetsanalys

 

 

Läs mer om projektet Konkurrenskraft 2030