Kalix kommun på väg att nå målen

I Kalix kommun pågår ett arbete för att minska utsläppen med 70% fram till 2030, allt i enlighet med de nationella energi- och klimatmålen.  Kalix, är en av tolv deltagande kommuner i Norrbotten som är med i Energikontor Norrs projekt Stratus. Ett projekt som stöttar tolv kommuner i Norrbotten i tre arbetspaket; strategi, transport och solel. Målet med projektet är att kommunerna arbetar strategiskt för att hitta en effektiv och framgångsrik väg för att nå de nationella energi- och klimatmålen anpassad till respektive kommuns förutsättningar.

– Det är jätteroligt att följa Kalix kommun på resan att hitta ett strategiskt arbetssätt. I Kalix har kommunen tidigt sett vikten av att delta i projektet och få stöd från Energikontor Norr och nätverket med de övriga deltagande kommunerna, säger Isabella Katsimenis, projektledare för Stratus.

– I Kalix har vi tagit stora steg i rätt riktning och vi håller på att ta fram hållbarhetsanalys inför beslut, laddinfrastruktur, möjliga fastigheter för solel och strategi för upphandling av kommunens bilar. Att vara med i Stratus har gjort att vi fått fart i olika processer och sätter en viss press på organisationen. Vi håller tillexempel att rekrytera en hållbarhetsstrateg, säger Sven Nordlund, andre vice ordförande för Kommunstyrelsen i Kalix och ansvarig för övergripande miljöfrågor.