Isolamin går i täten för att minska koldioxidutsläppen i regionen

Isolamin är ett företag i Överkalix som tillverkar, och är världsledande inom, sandwichelement och systemlösningar för bland annat marin-, bygg- och industrimarknad. Företaget gjorde i början av året en energikartläggning av sin verksamhet som omfattar 14 000 kvadratmeter fastigheter. Av kartläggningen framkom att flera åtgärder kan spara såväl stora mängder energi som stora belopp pengar.

I februari 2017 gjorde Isolamin en energikartläggning där hela företagets energianvändning genomlystes. Energikartläggningen visade sig gå över förväntan och Magnus Hansson, platschef på Isolamin, är väldigt nöjd med vad de kunde få ut.

”I kronor kom det fram att småsaker visade sig dra mer energi än vad vi trodde, saker som hade med själva styrningen att göra, cirkulationspumpar och kompressorer som står och tuggar.” Magnus menar att de nu har fått upp ögonen för betydelsen av dessa energiåtgärder och att de nu vet att de genom små insatser till ett värde av 30 000 kr kan spara 70 000 kr om året.

Enkla åtgärder ger stor effekt
Flera aha-upplevelser uppdagades efter energikartläggningen, till exempel fanns det för motorvärmarstolpar en energiåtgärd för 10 000 kr som skulle spara dem 55 000 kr om året, internräntan på detta är hela 526 %. Vad gäller belysning så har byte från tidigare 70-talslampor sparat Isolamin 900 kr om dagen, lamporna betalade av sig efter bara 200 dagar och belysningen är dessutom dubbelt så bra.

”Det finns mycket pengar att spara, men givetvis också miljö!”, säger Magnus. Det område där det finns flest åtgärder att göra för företaget är inom ventilation.
”Efter åtgärderna på ventilationsfronten kommer vi spara ca 2 miljoner kilowattimmar från fjärrvärmeverket. Det innebär att 150 000 liter eldningsolja slipper brännas vilket motsvarar koldioxidutsläpp på nära 400 ton per år. Vi kommer även att frigöra ytor, få en bättre produktionslokal och en bättre arbetsmiljö för de som jobbar här.”

Sparar över en miljon kronor om året
Om Isolamin genomför åtgärderna på listan som framkom efter energikartläggningen så sparar de 1,3 miljoner kr årligen. Investeringen i ventilationssystemet ligger på Ca 10 miljoner, vilket innebär en avkastning på 11 %. De åtgärder som genomförs kommer även öppna dörrar för att Isolamin aktivt kan arbeta med sin energiledning vilket möjliggör ISO-certifiering.

 

 

Det bästa med energikartläggningen tycker Magnus är det dokument som svart på vitt innehåller vart all energi tar vägen och åtgärdsförslagen.
”Det är ett väldigt komplett och värdefullt dokument med många nyckeltal vi kan använda oss vidare av.”

Fantastiskt bra med energikartläggningsstödet och hjälpen från Energikontor Norr
Innan energikartläggningen kontaktade Isolamin Energikontor Norr som är en regional nod för att hjälpa företag att söka energikartläggningsstöd från Energimyndigheten. Stödet finns för små och medelstora företag och täcker en del av kostnaden för energikartläggningen.
”Vid kartläggningen har Energikontor Norr varit en bra kontakt, samarbetet har funkat jättebra. Detta hade varit värt varenda krona även utan stödet, men det är fantastiskt att få den här hjälpen med kravställning och utvärdering av offerter och hjälp med att ansöka om stödet. Energikontoret har varit fantastiska och hjälpt oss hela vägen och sett till att allt blivit gjort.”, säger Magnus Hansson.

Magnus Hansson på Isolamin tycker att alla företag borde göra en energikartläggning av sin verksamhet. ”Det är en jättebra investering på alla sätt!”, avslutar han.