Inspirerande seminarie kring energieffektivisering och samverkan i Umeå

Den 4 april hade LEK3-projektet en heldag i Umeå om samverkan kopplad till energieffektivisering i fastigheter. Bland föreläsarna var bland annat Charlotte H Kindmark som har erfarenhet från fastighetsförvaltning och projekt där hållbarhet, beteende och samverkan varit i fokus. Hon har i samband med det initierat aktiviteter för att söka sätt att engagera till mer hållbara livsstilar och klok energianvändning i Eskilstuna.

Lena Eckerberg från Energikontor Sydost berättade om projektet Miljökloka kontor och delade med sig av erfarenheter och resultat från de kontor som deltagit. Jacob Landin från SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) lyfte deras uppskattade projekt Energiagenterna där förskolebarn genom sin nyfikenhet minskat energianvändning i förskolelokaler på ett innovativt sätt. Med var också processledaren och verksamhetsutvecklaren Thomas Fritz från OC Partners som lyfte samverkan som en stor, men också komplex, framgångsfaktor.

 

 

Med en massa inspiration från dagens föreläsningar om samverkan och tillhörande diskussioner ska samverkansgrupperna på de olika orterna nu hitta en väg framåt och få alla intressenter i sina respektive byggnader att jobba tillsammans för en ökad energieffektivisering.