Heldag om hållbara transporter i Haparanda

Den 27 september anordnade Energikontor Norr i samarbete med Biofuel Region och projektet Stolpe in för stad och land, den numer återkommande CoMferensen – en heldag om det strategiska energi- och klimatarbetet i Norrbotten.

I år var temat för CoMferensen transporter och dagen hölls i Haparanda kommunhus där deltagande tjänstemän och politiker från flertalet kommuner i regionen fick chans att lyssna till flera inspirerande föreläsare. En av föreläsarna, Ulrika Nilsson, infrastrukturstrateg på Region Norrbotten, pratade om länstransportplanen 2018-2029 och de åtgärder som planen innehåller. Emilia Rapp, Projektledare för samverkansprojektet Hållbara resor i Västernorrland som involverar 11 organisationer pratade om deras lyckade satsning på klimatkompensation där målet är att ha minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor med hälften. Emilia Rapp berättade att en av åtgärderna för att minsta utsläppen av tjänsteresor är resfria möten, detta sas under föreläsningen som hon förstås höll via länk.

Jimmy Lindberg från Storumans kommun lyfte fram Storuman som ett lyckat exempel på mindre kommun som lyckats skapa en infrastruktur med laddstolpar. Utan laddstolpar inga elbilar var en slutsats han och även Biofuel Region framförde under dagen. Föreläsningar  På eftermiddagen hölls två workshops där kommunerna fick arbeta i grupper och diskutera förutsättningar och möjligheter i sina egna kommuner för laddstolpar och klimatkompensation. Alla kommuner såg att initiativ och strategier inom båda områdena behövs för en hållbar samhällsutveckling, även om norra Sverige har andra förutsättningar än övriga Sverige med långa avstånd och kallt klimat.

Deltagarna lämnade CoMferensen inspirerade och hoppfulla och beslutade att nästa års CoMferens ska hållas i Kirunas då nyinvigda stadshus och önskade temat förnybara energikällor eller hållbart byggande.

Se hela programmet och alla föreläsare här