Hållbarhetskollen – få ökad förståelse för hur hållbarheten syns i ditt företag!

I EU-projektet Konkurrenskraft 2030 ska vi på Energikontor Norr tillsammans med våra samverkansparter Almi, Företagarna och Luleå tekniska universitet stötta små och medelstora företag i norr att stärka sin konkurrenskraft genom att arbeta mer hållbart. I detta arbete ligger stor vikt på att öka förståelsen för hur hållbarhet kan gestaltas i de olika delarna av ett företag.

Inledningsvis har vi nu tagit fram Hållbarhetskollen, ett kort självskattningstest där du som företagare snabbt får fram ett resultat som speglar var ditt företag befinner sig ur ett hållbarhetsperspektiv enligt din egen bedömning. Testet innehåller kategorier som företagsstyrning, inköp och produktion, personal, kunderbjudande och kommunikation. Hållbarhetskollen tar några minuter att göra, svaren är anonyma och om du vill kan du få din sammanställning i ett mail – gå till Hållbarhetskollen.

Hållbarhetskollen är tänkt som ett första steg för dig som vill börja ta in ett mer strategiskt tänk kring hållbarhet i den egna verksamheten. Vi vill hjälpa dig att se att hållbarhet kan finnas överallt, att begreppet är komplext och utmanande, men också engagerande och motiverande eftersom det hjälper ditt företag att stärka er profil, attraktivitet och trovärdighet. Läs mer om projektet.