Brett utbud av gröna energilösningar

Av över 90 inkomna förslag på hållbara energilösningar i Norrbotten som kommit in till projektet Gröna energiinvesteringar har det nu skett en första gallring varefter drygt 40 förslag återstår.

De inkomna förslagen rymmer allt från bioenergi och sol till energilagring och fossila ersättare. Vi vill dock gärna ha in ytterligare förslag. Till våren ska antalet förslag som projektet valt att jobba vidare med vara nere i cirka 8-10 stycken. Dessa ska ingå i projektets fördjupning och där få hjälp av expertis att vidareutvecklas till intressanta investeringar.

I projektet söker vi dig med egna affärsidéer inom förnybar energi och energieffektivisering. Vi vänder oss också till dig som ser affärsmöjligheter inom dessa områden och som vill vara med och driva någon idé vidare. Här hittar du anmälningslänken.