Klimatsmarta energilösningar i Manchester

I slutet av oktober gjorde Gröna energiinvesteringar ett besök i Manchester för ett erfarenhetsutbyte kring hållbara energilösningar och alternativa ägandeformer. Ett av studiebesöken gjordes på vattenkraftverket Saddleworth Community Hydro Ltd som startades av ideella krafter.

Projektmedarbetare från Energikontor Norr och samverkanspartners i projektet Gröna energiinvesteringar gjorde under hösten sin första studieresa. Där hade vi ett intressant besök hos Saddleworth Community Hydro Ltd, ett mindre vattenkraftverk. Lokala och nationella medlemmar med framsynthet och stort miljöengagemang driver organisationen som genom eget satsat kapital och bidrag från EU-finansierade satsningen. Organisationsformen de verkar inom kan närmast liknas vid en blandning av andelägande och ekonomisk förening. Till skillnad från ett rent kooperativt ägande som verkar för sina medlemmars bästa, så verkar den här organisationsformen för samhällets bästa. Saddleworth Community återinvesterar nämligen den vinst som genereras i en fond för andra samhälleliga investeringar i regionen.

Saddleworth Community vill visa på att det är möjligt för en grupp av lokala amatörer att tillsammans göra någonting för att sakta ner klimatförändringarna, att det går att förändra världen utifrån egen förmåga. De delar gärna med sig av sitt vinnande och nationellt prisbelönade koncept och vill vara ett gott exempel för andra att ta efter. Att vattendammen redan fanns när projektet startade, och likaså närheten till elnätet, var goda förutsättningar som gjorde det enklare att komma igång.

Finansieringen har de löst genom ett så kallat ”industrial and providant society”. Vattenkraftverket är till stor del finansierat av EU-medel och resterande av privatkapital, ett kapital som blev stort tack vare ett enormt intresse. Idag har Saddleworth Community Hyrdro Ltd 176 delägare och allt arbete sker på ideell basis. Tillsammans lyckas de hålla turbinen i bruk och menar att göra det länge till. Denna turbin försörjer årligen ca 75 hushåll med hållbar el via det nationella nätet vilket sparar 170 ton koldioxidutsläpp om året.

Gröna energiinvesteringar fortsätter att söka efter energilösningar och affärsidéer inom hållbar energi. Läs gärna mer om projektet här.

Läs mer om Saddleworth Community Hydro Ltd på deras hemsida