Extra stöd till företag som vill satsa på energieffektivisering

Flera kommuner i Norrbotten och Västerbotten har blivit beviljade medel som kommer gå till att stötta och hjälpa företag som vill genomföra energieffektiviseringar i sina verksamheter.

Hjälpen består av coacher som kommer att agera stöd åt företagen och de kommer att finnas tillgängliga lokalt. Dessa coacher kan på plats hjälpa små och medelstora företag att effektivisera energianvändningen i företagen och utföra klimatsmarta åtgärder.

Stödet kommer i form av projektet Stöd för energi och klimat (CEK) som startar i början av 2017. Projektet är speciellt riktat till de företag som har en energianvändning under 300 Mwh (megawattimmar). Coacherna har löpande kontakt med deltagande företag för att stödja dem i arbetet med att genomföra de föreslagna energibesparande åtgärderna. De kommuner som beviljats medel är Luleå, Älvsbyn, Pajala, Kiruna Gällivare, Jokkmokk i Norrbotten och Umeå i Västerbotten.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida