Energikontor Norr tittar på affärsnyttan med hållbarhet

I vår första omvärldsanalys kikade vi närmare på energilagring, nu för vår andra analys har vi tittat på hållbarhet kopplad till affärer och hur det ser ut bland de små och medelstora företagen i Norrbotten.

Du kan bland annat läsa om trycket för en hållbar utveckling som i dag är så stort att många företag ser hållbarhet som en självklar del i sin affärsutveckling och profil. Syftet med dessa återkommande omvärldsanalyser är att paketera och tillgängliggöra intressant fakta inom våra områden energi och klimat. De kommer att komma ut ungefär två gånger om året.

Klicka här för att komma till våra omvärldsanalyser