Energieffektiviseringsnätverken nu i full gång!

Energieffektiviseringsnätverken har startat i både Västerbotten och Norrbotten. I slutet av augusti hölls uppstartsmöten i Vindeln och i Luleå. Nätverkens namn är EEnet Västerbotten och #FörnyaNorrbotten. Under projektets första del är det stort fokus på energikartläggningar där konsultföretagen Aktea Energy och ÅF agerar energiexperter och har tillsammans med Energikontor Norr och länsstyrelsernas koordinatorer en viktig roll att hjälpa företagen.

Internationella erfarenheter har visat att nätverk har en positiv inverkan på företag när det gäller att verkligen genomföra identifierade åtgärder för energieffektivisering.

EEnet är ett långsiktigt nationellt projekt som vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 1 GWh. Statens Energimyndighet är projektägare. De som ansvarar för genomförandet ute i regionerna är de regionala energikontoren och länsstyrelserna. Projektet finansieras bl.a. med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.