En fördjupning i solenergi och dess möjligheter i vår region

Nu släpper vi en ny omvärldsanalys, denna gång om solenergi!

Solenergin blir för varje dag som går en allt starkare konkurrent till fossila energikällor och solen skapar stora möjligheter till energiförsörjning världen över, även här i norra Sverige. Solinstrålningen under en sommartimme i
Norrbotten motsvarar hela länets energianvändning under ett år.

Vi på Energikontor Norr arbetar mycket med förnybar energi och nu har vi med inspiration från våra projekt och det som händer både i länet och övriga omvärlden gjort en omvärldsanalys som handlar om solenergi och möjligheterna som finns kopplad till den i vår region. Trevlig läsning!

Klicka här för att komma till omvärldsanalysen