Dialog med Energimyndigheten hur vi kan få fler företag att söka stöd för energiinsatser

Den 17 oktober hade vi besök av Energimyndigheten som informerade om lika möjligheter för företag att söka ekonomiskt och strategiskt stöd för att utveckla sitt arbete med den egna energianvändningen. Vi har som uppdrag att öka energieffektiviseringen och stötta företagen i Norrbotten och Västerbotten med energifrågor, och vi är en av de regionala noderna som hjälper företag att söka stöden från Energimyndigheten och komma igång med energiarbetet.

Behöver ditt företag hjälp med att komma igång med ett strategiskt energi- och hållbarhetsarbete? Läs då gärna mer om projektet Regionala Noder här.