Det finns nu stöd att söka för energieffektivisering av hyresbostäder

Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energi-effektivisera dina hyresbostäder.

Det handlar om ett ekonomiskt stöd som vänder sig till fastighetsägare som har hyresbostäder i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Stödet gäller renoveringar som leder till att byggnadens energianvändning minskar.  Det finns 778 miljoner kronor att ansöka om under 2017.

En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna som administreras av fastighetsägaren och hyran förhandlas som vanligt.

Det är till länsstyrelsen i det län som fastigheten ligger som ansökan ska skickas. Det är också länsstyrelsen som svarar på frågor, handlägger och fattar beslut om stödet.

Här hittar du anmälningsblanketter och mer information om hur du söker stödet. Välkommen med din ansökan!