biOptima – klimatkämpar inom råstyrka

Energikontor Norr har under hösten drivit kampanjen Klimatkämpar från Norr. I kampanjen efterlystes företag från Norrbotten med olika produkter och tjänster som alla bidrar till att minska kundernas koldioxidutsläpp eller sänka deras energianvändning. Nu vill vi lyfta de som extra mycket har utmärkt sig och sina klimatsmarta superkrafter! Det är nu dags att uppmärksamma Luleåbaserade biOptima, klimatkämparna inom kategorin Råstyrka.

Företaget biOptima i Luleå levererar bioenergianläggningar till kunder i hela Sverige. Anläggningarna eldas med biomaterial, alltså träpellets eller träflis, och har fått kunderna att konvertera från, eller från början avstå, fossila alternativ. Detta har genererat stora miljövinster i form av en besparing på drygt 43,5 miljoner kWh (kilowattimmar) samt 8000 ton minskade koldioxidutsläpp de senaste tre åren!

Stort grattis till att ni nu är erkända Klimatkämpar från Norr! Hur känns det?
– Det känns riktigt bra! Vi tycker det är bra att det uppmärksammas och att fokus hamnar på energiområdet i miljöfrågan, svarar Daniel Engman, vd på biOptima, och tackar.

Råvarorna som används till biOptimas anläggningar kommer ifrån Norrbotten och är även förädlade här.
– Hela värdekedjan stannar inom länet och här har vi flest kunder, även om de finns spridda över hela landet och även till viss del i Norge, säger Daniel Engman.
– Vi har sedan starten 2010 haft en målsättning att vara helentreprenörer inom biobränsle och bioenergi. Vi projekterar och tillverkar alla anläggningar från grunden, vilket bidrar lokalt till hela Norrbotten.

BiOptimas vision är att fler ska välja klimatsmarta lösningar för sina energibehov. Inte bara för klimatets skull, utan för att det också finns en ekonomisk vinning.
– Våra lösningar kallar vi för plånboksklimatsmarta eftersom det är ett alternativ som både är rätt för klimatet och våra kunders ekonomi. Det är egentligen inget alternativ att välja en fossil energiförsörjning idag, det finns inga bra argument för det, menar Daniel Engman.
Tillväxten för biOptima har varit stadigt växande, ifjol tredubblade de sin omsättning och de har nu anställt en tredje person som adderar till Daniel och kollegan tillika delägaren Jens Strömbäck.
– Fokus för oss är att det ska finnas lönsamhet i det vi gör, därför vill vi också se till att växa med lönsamhet och det har vi lyckats med, berättar Daniel Engman.

Tillsammans med andra aktörer i branschen är biOptima med och ställer om Norrbotten till en region med en förnybar energiförsörjning.
– Jag tror mycket på samverkan i regionen för att lösa en hållbar energiförsörjning här. Vi måste lyfta blicken och se det stora perspektivet. Vi ska använda våra resurser och nyttja dem i länet. Många stora aktörer i Norrbotten äger frågan om vi ska få till en större omställning, för att nå dit krävs mer och bättre samverkan. Vi måste jobba tillsammans, fortsätter Daniel Engman. Att lyckas synkronisera flera aktörers energiarbete och resursanvändning och därigenom hitta synergier ser han som en nyckel för att kunna skala upp effekterna av klimat- och energiarbetet.

Efterfrågan för biobränslen fortsätter att öka och biOptima ser att kunderna ställer högre krav på kvalitetssäkra anläggningar som är mer eller mindre självgående. Därför erbjuder biOptima flexibla affärslösningar där man kan välja mellan att köpa en bioenergianläggning eller leasa den. Ett tredje alternativ är att bara köpa värmen, och låta biOptima stå för ansvar och investering i anläggningen.
– Denna portfölj med affärslösningar är unik på marknaden och bidrar till att kunder inte nödvändigtvis behöver investera i en hel anläggning men ändå få ut samma slutprodukt, det vill säga koldioxidneutrala kilowattimmar, förklarar Daniel Engman.

Både Daniel Engman och Jens Strömbeck på biOptima är eniga om att samverkan mellan aktörer och beslutsfattare är viktig för att nå ett hållbart energisystem. För företag som vill ta tag i hållbarhetsfrågan är biOptimas råd:
– Gör det, det är bara att sätta igång! Ni ska givetvis sätta upp miljö- och hållbarhetsmål. När målen är satta ska ni inte glömma att följa upp arbetet och arbeta aktivt och strategiskt för att nå dit ni vill. Alla seriösa företag jobbar seriöst med hållbarhetsfrågan och vi ser gärna att fler följer med oss, avslutar Daniel Engman.

Kort om biOptima

  • Grundades 2010
  • Säljer och tillverkar bioenergianläggningar med säte och produktion i Gammelstad, Luleå
  • Drivs av Daniel Engman och Jens Strömbäck som är två av snart tre anställda

Läs mer på bioptima.se

Från vänster på bild: Jens Strömbäck och Daniel Engman

Foto: Karl-William