Årets grundutbildning och kommande nätverksträffar

Grundutbildning för energi- och klimatrådgivare 2018
Årets grundutbildningar kommer hållas på Energimyndighetens konferensanläggning på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm.

Datum för vårens grundutbildning 2018

17, 18, 19 april med fortsättning 22 och 23 maj

Datum för höstens grundutbildning 2018

25, 26, 27 september med fortsättning 23 och 24 oktober

Anmälan sker via mail till helena.holm@energimyndigheten.se