20 år i hållbarhetens tjänst – se filmen om oss!

Sen år 1997 har Energikontor Norr arbetat för en hållbar utveckling i Sveriges norra region. Under dessa tjugo år har vi varit med och stöttat hundratals företag i Norrbotten och Västerbotten och alla Norrbottens kommuner i energi- och klimatarbetet. Och det ska vi fortsätta med!

”Jag tror att den stora tillgången på förnybar energi tillsammans med innovationskraften som finns i människor här uppe har stärkt Norrbotten ytterligare när det gäller att bli en attraktiv plats att verka och bo på. Vi på Energikontor Norr är jätteglada för att ha fått vara med på den resan och fått hjälpa till på vägen”, säger Katarina Delsing, vd på Energikontor Norr.

Från att i begynnelsen varit två medarbetare är det nu 14 medarbetare på energikontoret och det märks att energi- och klimatfrågorna nu ligger högt upp på agendan hos såväl näringsliv som offentliga aktörer.

”Energikontorens roll i att stödja utvecklingen av energieffektiva och miljövänliga lösningar är viktigare än någonsin”, menar styrelseordförande Thomas Björnström.

Energikontor Norr hade under onsdagen den 29 november en jubileumsfest dit vi bjudit in utvalda att fira tjugo års arbete för hållbarhet med oss samtidigt som vi blickade framåt mot en spännande framtid.