28 februari anordnar vi en dag om offentlig upphandling!

Förtroendevald och miljöanpassad offentlig upphandling – hjälp för kommuner och regioner att nå energi- och klimatmål med goda ekonomiska resultat

Tisdag den 28 februari välkomnar vi dig till en dag om offentlig upphandling, med särskilt fokus på rollen som förtroendevald kopplat till miljöanpassad upphandling och de nyheter i lagstiftningen som trätt i kraft sedan 1 januari 2017.

Offentlig upphandling omsätter mer än 600 miljarder varje år i Sverige, och om upphandlingen används på rätt sätt kan offentliga myndigheter bidra till att stärka den hållbara utvecklingen och påverka marknadsutbudet till att bli grönare. Genom tydliga målbilder och bra styrdokument gör politikerna en viktig insats i det arbetet. Vi blandar information med diskussion och berättar även om goda exempel från andra offentliga upphandlingar. Målgrupp är förtroendevalda i nämnder och fullmäktige. Dagen är kostnadsfri!

Anmälan görs till ulrika@energikontornorr.se

Klicka här för program