Aktuell upphandling av projektutvärderare

I projekten ”LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan” och ”Green – Gröna energiinvesteringar för hållbar näringslivs- och samhällsutveckling” vill vi nu upphandla en konstulttjänst i form av en projektutvärderare. Utvärderaren kommer att stå för studie och analys av innehåll och utförande i dessa strukturfondsprojekt.

Klicka här för mer information om upphandlingen