Förädla världen i Norrbotten!

När:
6 november, 2018 – 7 november, 2018 heldag
2018-11-06T00:00:00+01:00
2018-11-08T00:00:00+01:00
Var:
Luleå

Gröna energiinvesteringar är ett projekt där olika idéer till hållbara energilösningar i Norrbotten förts närmare realisering. Genom att förena spetskompetens inom energi, affärsutveckling, jämställdhet, mångfald och kapitalanskaffning har vi lagt grunden till att på ett effektivt sätt göra affärsidéer redo för marknaden.

Nu vill vi vara med och etablera Norrbotten som en region som är bra på att ta tillvara på sina diamanter i form av förnybar energipotential och möjligheter inom samhällsutveckling och hållbarhet.

I november 2018 ska vi bjuda in till en konferens om investeringar i grön energi. Där vi vill inspirera och samla kraft inför ett fortsatt, upptrappat arbete med spännande och hållbara investeringar! Vi har redan nu bokat in Tomas Kåberger som kommer att föreläsa!